kɔrɩ́ɩ v 1cueillir Maɖawaalʊ wɔɔgɔrɩ́ ma mángʊ́. Mon frère m'a cueilli la mangue. 2adopter Meese gɔrɩ́ móbú ɖɔ́kɩ. Mon oncle a adopté mon enfant.