Parcourir le tem


m


ma pron me, moi Fa ma liideé. Donne-moi de l'argent.
ma- préf pron je (devant les voyelles a, ɩ, et ʊ) Méévé, mɔzɔ, meɖi, malɩ́ɩ. Je me suis réveillé, lavé, ai mangé et suis sorti.
me- je (devant les voyelles i et e)
mɛ- je (devant la voyelle ɛ)
mo- je (devant les voyelles o et u)
mɔ- je (devant la voyelle ɔ)
má- préf pron 1je (devant les voyelles a, ɩ, et ʊ) (Mángbám tɩ́ɩ́wʊ Je grimpe l'arbre 2mon, ma, mes adj poss (devant les voyelles a, ɩ, et ʊ) (Máwaalʊ́ Mon mari
mé- je, mon, ma, mes adj poss (devant les voyelles i et e)
mɛ́- je, mon, ma, mes adj poss (devant la voyelle ɛ)
mó- je, mon, ma, mes adj poss (devant les voyelles o et u)
mɔ́- je, mon, ma, mes adj poss (devant la voyelle ɔ)
máa v construire Baabá waama ɖugoré. Papa a construit le vestibule.
máádɩ n construction n.f.
maadúgu Pl: maadúguwá n un des notables
mááɖé n merveille n.f. Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ mááɖé fɛ́yɩ́na kɛɛzɩnáa. Les merveilles de Dieu sont incomparables.
maamááci n 1miracle n.m. Túbu-dʊ́ʊ waalá maamááci ɩtɛlɛ́sɩ bú. Le marabout a fait ses miracles pour faire disparaître l'enfant. 2étonnement n.m. Máánɩ́ɩ sɩsɩ ɩsɔ́ɔ́ja waaŋmɩ́ɩ́lɩ nɛ́, bɩɩlá ma maamááci. Quand j'ai appris que le soldat a volé, j'étais étonné.
maamááci lám être étonné, -e
maarɩ Pl: maarɩwá n panthère n.f.
maarɩ́ v 1entasser, accumuler Bú waamáárɩ bɩná ɖaḿ wɔnɔɔ́. L'enfant a entassé les déchets devant la porte. 2amasser Baabá waamáárɩ kíɖíím kpeewú-daá. Papa a amassé la nourriture dans le grenier.
maarʊ́ Pl: maaráa n constructeur n.m.
máása n beignet de maïs
maatáágómína n dirigeante des filles
maazɩ́ v 1penser Nkamáázɩ ɖabata. Ne pense pas trop. 2imaginer Maazɩ nbɛ́ɛ́m sɩsɩ weení wánbɩɩzɩ kʊ ɩlá bɩlɛ́. Imagine voir qui peut fait ça. 3mesurer Naaná waamáázɩ wáámɩ́lá. Maman a mesuré le maïs. 4peser Lákʊ́ta waamáázɩ bú. Le médecin a pesé l'enfant. 5évaluer, tester Baamáázɩ sukúúli bíya. On a examiné les élèves.
maazɩnáa v imiter Nkamaazɩná báa nŋɩ́nɩ́. N'imite pas n'importe comment.
maazɩrɛ n pensée n.f.
maazɩrʊ́ Pl: maazɩráa n géomètre n.m., penseur n.m.
maazɩ́tɩ n exercice n.m.
maazúuti n gasoil n.m.
mácaací Pl: mácaacíwá n type d'injure
mádáázá n sans force, faiblard n.m. Abííba kɛ́ɛ mádáázá. Abiba est sans force
mádáázátɩ n incapacité physique
mádáfɩ́ya n faible Bú mádáfɩ́ya wénwii kʊ yéḿ yéḿ. C'est l'enfant faible qui pleure n'importe comment.
mádáfɩ́yatɩ n incapacité n.f.
mádávʊ́ńdɩ n être vivant sans poil, personne sans valeur
mádɩ pron réfl me, moi-même A máálá kífeńbi, mádɩ gɛ máálá. Si je fais du bien, je le fais à moi-même.